"));
. .

Spoločnosť OPTIMAN s.r.o prevádza:

  • montáž elektroinštalácií od rodinných domov až po hotely.
  • odborné prehliadky a skúšky:
  • objektov triedy A
  • objektov triedy B
  • VN zariadení do 52 kV
.