"));
. .

Elektrická požiarna signalizácia

FP1216EN


Je analógovo adresovatelná ústredna série FP1200 pracujúca na princípe vyhodnocovania císlicových signálov privedených z hlásicov. O prípadnom poplachu rozhoduje ústredna na základe nastavených údajov. Priamo na displeji ústredne je možné zobrazenie okamžitej hodnoty zadymenia, kvality komunikácie, kompenzácie a niektorých iných parametrov systému.
 • Jednoduchá inštalácia

Hlásice a ostatné zariadenia sú pripájané na dvojvodicovú napájaciu a súcasne dátovú zbernicu. Všetky ich môže ústredna priradit a nastavit automaticky. Ústrednu je možné dvoma vodicmi siete ARCNET prepojit s opakovacmi.
fp1216.jpg(10 kb)
 • Jednoduchá obsluha

Okrem zónového LED tabla (nie je na modeli FP1200), majú ústredne aj velký grafický displej. Na tomto displeji sa v prípade poplachu alebo poruchy zobrazí až 80 znakový editovatelný popis každej adresy.
 • Prevencia falošných poplachov

Ústredna poskytuje niekolko spôsobov na redukciu falošných poplachov, napr. pohyblivú poplachovú úroven pre každý hlásic samostatne, koincidenciu v rámci zóny a tiež medzi zónami a opakovanú aktiváciu. Funkcia soak test umožnuje dlhodobo otestovat detektor bez toho, že by na jeho podnet ústredna vyhlásila poplach.
 • Jednoduchá údržba

Pri dosiahnutí maximálnej úrovne kompenzácie vyhlási ústredna nutnost vycistenia hlásica. Zoznam zanesených hlásicov je možné zobrazit na displeji alebo vytlacit na externej tlaciarni. Okrem toho je možné zobrazit diagnostiku a štatistiku každého hlásica ci už lokálne alebo dialkovo prostredníctvom modemu. Pravidelné predpísané skúšky detektorov môže robit velmi efektívnym spôsobom jedna osoba s príslušným oprávnením. Výsledok testu je taktiež možné vytlacit.
 • Výnimočná programovatetnost

Ústredna disponuje výkonným systémom logických funkcii. Slúžia na ovládanie stavu systému a spínanie výstupov na základe akejkolvek kombinácie lubovolných podnetov zo systému alebo aktivácie vstupov. Celý systém je možné programovat cez slovenské menu na ústredni alebo prostredníctvom programu na PC v prostredí WINDOWS.

DP2051

Optický detektor
Tento certifikovaný optický detektor je vybavený vymenitelnou optickou komorou a LED signalizáciou požiaru. Detektory majú príjemný vzhlad. dp2051.jpeg(3 kb)
 • Možnost dialkového testu
 • Možnost pripojit externú signalizáciu (okrem 205x)
 • Optické detektory s vymenitelnou optickou komorou
 • Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
 • Vynikajúci komunikacný protokol
 • Kompletná automatická diagnostika
 • Nezávislé na polarite
 • Kompletná séria: optické a teplotné
 • Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva

DT2053

Teplotný detektor (séria 2000)
Tento certifikovaný teplotný detektor má špičkové parametre a príjemný vzhlad.
dt2053.jpeg(4 kb)
 • Možnost dialkového testu
 • Možnost pripojit externú signalizáciu (okrem 205x)
 • Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
 • Vynikajúci komunikacný protokol
 • Kompletná automatická diagnostika
 • Nezávislé na polarite
 • Kompletná séria: optické a teplotné
 • Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva
db2002.jpeg(4 kb)

DB2002

Štandardná základna 4 svorkyDB2016

Základna s izolátorom
Séria 2000 db2016.jpeg(5 kb)
Montážna základna pre detektory s integrovaným izolátorom DB2016 zistí a elektricky izoluje úsek slucky so skratom. Žltá LED indikuje skrat. Detektor v základni bude v prípade jedného skratu stále napájaný. Ak je takouto päticou vybavený každý detektor, v prípade jedného skratu žiadny z nich neprestane fungovat.


DM2000

Tlacidlový hlásic
(séria 2000), dm2000.jpg(4 kb) je vyrobený z vysoko pevného plastu a poplach je vyvolaný rozbitím tenkého skla na jeho prednej strane. LED indikácia zabezpečuje vizuálne potvrdenie akceptovania poplachu ústrednou. Testovací klúc (dodávaný s každým kusom hlásica) umožnuje otestovanie hlásica bez rozoberania krytu.

 • Analógovo-adresovatelný tlacidlový hlásič
 • Poplachový LED indikátor
 • Vymenitelné rozbitné sklo
 • Jednoduchý test s automatickým resetom
 • Rýchla odozva
 • Dostupný aj vodotesný model IP67
Hore
.