Optiman

052/7767 783

NAŠA PONUKA
EPS

Elektrická požiarna signalizácia

Požiar v budove zvyčajne spôsobí značné škody, ale čo je horšie,môže ohroziť aj ľudský život. Požiar v obchodných priestoroch alebo výrobe spôsobuje prerušenie obchodného reťazca.

Systém včasnej detekcie a hlásenia požiaru je najdôležitejším prvkom ochrany objektu.

Systém hlásenia požiaru pozostáva z:

  • požiarny ovládací panel
  • požiarne hlásiče
  • zariadenie na prenos poplašných správ
  • evakuačných sirén, displejov, navigačných tabuliek
     

Protipožiarny systém hlási presné miesto poplachu na mobilný telefón alebo na externý dispečing, odkiaľ je aktivovaný požiarny zásah.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

instalacia-protipoziarnych-systemov-poprad-kezmarok-snv

Odborné služby spoločnosti OPTIMAN zabezpečujú inštaláciu a údržbu systémov požiarnej ochrany v súlade s pravidlami požiarnej ochrany podľa slovenských a európskych harmonizovaných noriem EN 54-xx.
Nutnosť inštalácie EPS do objektu je v slovenskej legislatíve vymedzená vyhláškou č.94/2004 Z.z.

Za 30 rokov fungovania sme sa stretli s nespočetným množstvom požiadaviek v oblasti požiarno-technického zabezpečenia. Nepredávame zariadenia, ale riešenia, ktoré vás spoľahlivo ochránia. Nami používane značky DSC, Esser, Aritech patria k prvotriednym výrobcom bezpečnostných technológií ktoré spoľahlivo minimalizujú škody spôsobené požiarom.