Optiman

052/7767 783

NAŠA PONUKA
Odborné prehliadky

Revízie elektrických zariadení

Poskytujeme odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení v priestoroch triedy A,B

Vykonávame elektro revízie:

  • implicitné
  • pravidelné
  • na požiadanie
Východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (OPOS) je potrebné archivovať po celú dobu životnosti zariadenia.
Z dôvodu starnutia aj bežného opotrebenia je potrebné v určených intervaloch vykonávať revízie elektroinštalácie.