Optiman

052/7767 783

Kontaktné údaje

Firemné údaje:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro, Vložka č. 12094/P

Štatutárny zástupca:          Štefan Gallik, konateľ spoločnosti  

IČO:                                       364 658 95

IČ DPH:                                 SK 20 200 18792

Bankové spojenie:              ČSOB, a.s., Poprad

IBAN:                                    SK48 7500 0000 0040 2084 8517

BIC:                                      CEKOSKBX

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, reg. číslo: 2017/03-PO-E3948

Zápis do registra partnerov verejného sektora, číslo vložky: 22794

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 001334

Telefón:

OBCHODNÉ ODDELENIE:
+421 52 776 7783
SERVIS:
+421 903 615 645

E-mail:

optiman@optiman.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Kontaktná adresa:

O nás:

Spoločnosť OPTIMAN s.r.o. vznikla v roku 2000 ako priamy nástupca združenia OPTIMA, ktoré pôsobilo na trhu od roku 1994.

Spoločnosť OPTIMAN s.r.o. v súčasnosti pôsobí v týchto oblastiach:

  • elektromontážne práce – silnoprúdové rozvody,  slaboprúdové rozvody a počítačové siete   telefónne a televízne rozvody, montáž bleskozvodov, NN prípojky dodávka interiérových svietidiel,  verejné osvetlenie
  • odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení v priestoroch triedy A,B
  • poplachové systémy narušenia
  • elektrická požiarna signalizácia
  • kamerové systémy a videovrátniky