Optiman

052/7767 783

REFERENCIE SPOLOČNOSTI

Súpis zrealizovaných diel:

 • Zrubové domy HONKA, Veľká Lomnica
 • Viacpodlažné parkovisko, ul. Bajkalská, Poprad
 • Hotel OVRUČ, Štrbské Pleso
 • ACTIVE ZONE – Stredná športová škola Poprad
 • Viacpodlažné parkovisko, Poprad – JUH III
 • SOBOTA Residence, Poprad
 • GolfChalet 1,2,3, Veľká Lomnica
 • Rekonštrukcia Hotel Hutník, Tatranské Matliare
 • Rekonštrukcia Hotel Kontakt, Stará Lesná  – MaR, bazénová časť, hotelová časť
 • Novostavba Hotel Plejsy, Krompachy                      
 • Rekonštrukcia Hotel GRAND  Starý Smokovec                                    
 • Rekonštrukcia Hotel Dukla Prešov
 • Rekonštrukcia Hotel Thermia Palace Piešťany
 • Novostavba Apartmánový dom, Pod Lesom
 • Novostavba Apartmánový dom  FAMILY, Horný Smokovec
 • Novostavba Neštátne zdravotnícke zariadenie ALEXANDRA, Poprad
 • Novostavba Administratívna budova spol. GasOil engineering a.s., Spišská Teplica
 • Novostavba Administratívna budova spol. PROTHERM Professional, Poprad
 • Rekonštrukcia Základnej školy v Spišskej Belej, ul. Moskovská
 • Novostavba – bytový dom Borievka, Tatranská Lomnica
 • Novostavba Administratívna budova spol. ATE Poprad, Letisko Poprad – Tatry
 • Novostavba Administratívna budova spol. ARPROG Poprad a.s.
 • Rekonštrukcia a dostavba – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. – zriadenie neurologického pavilónu,
 • Rekonštrukcia – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. – oddelenie MRI, HTO, RTG
 • Stavebné práce: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ pre VDZ VS – Financie, Tatranská Lomnica,
 • Novostavba – Výstavba RELAX CENTRA a RELAX PARKU, Levočská Dolina,
 • Rekonštrukcia objektu NBS Bystrina, Starý Smokovec,
 • Rekonštrukcia Vila FLÓRA, Starý Smokovec,
 • Novostavba – Whirlpool Slovakia spol. s r.o. – laboratórium merania
 • Rekonštrukcia – Whirlpool Slovakia spol. s r.o. – nástrojáreň, nabíjareň trakčných batérií, jedáleň
 • Rekonštrukcia – Whirlpool Slovania, spol. s r.o. – nové osvetlenie výrobných hál
 • Rekonštrukcia, novostavba – výrobné haly ASPEL SLOVAKIA, Kežmarok
 • Novostavba: Hrebienok Resort s.r.o., Starý Smokovec – Hrebienok I., Hrebienok II.
 • Novostavba: Nemocnica Krompachy, spol. s r.o. – Modernizácia pracovísk akútnej zdravotníckej starostlivosti GPO                         
 • Rekonštrukcia RTG,  CT pracovísk – nemocnice AGEL Slovakia –  Krompachy, Kežmarok, Zvolen, Levoča
 • Novostavba – IBV, objekty občianskej vybavenosti, ul. Štefánikova, Poprad
 • Revitalizácia zelene – Popradské nábrežie
 • Novostavba – IBV Suchá Hora, Kežmarok
 • Verejné osvetlenie Polomka – Bacúch
 • Kruhový objazd ul. Hraničná a Slov. odboja, Poprad
 • Rekonštrukcia VO ul. Tranovského, Poprad
 • Rekonštrukcia VO Poprad – Stráže pod Tatrami – prechod pre chodcov
 • Rekonštrukcia VN vedenia – IKA Trans, s.r.o., Kežmarok (areál Tatraľan)
 • Novostavba – NN rozvody IBV Nová Lesná
 • Novostavba – NN rozvody IBV Červený Jarok, SNV – vetva C, D
 • Revitalizácia vnútrobloku, Poprad Juh III, pri ZŠ ul. Jarná
 • Rekonštrukcia MK Poprad, prepoj ulíc Športová a B. Němcovej – pri NTC Poprad
 • Rekonštrukcia Spišského Hradu, Románsky palác a západné paláce – I. etapa
 • Penzión DOLINKA, Liptovská Teplička
 • Administratívna budova ARPROG a.s., Poprad
 • Nemocnica AGEL Krompachy, s.r.o. – interné oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke odd.
 • Nemocnica AGEL Levoča, a.s. – neurologické oddelenie
 • Hotel Kontakt Stará Lesná
 • Javorina, v.d., Spišská Belá
 • Apartmánový dom FAMILY, Horný Smokovec
 • Viacúčelový dom MEANDER, Poprad
 • Hotel Crocus, Štrbské Pleso
 • OC Sappo Shopping Center, Poprad
 • LPH a.s., Vranov nad Topľou – výrobná hala Poprad – Matejovce
 • Vzdelávacie a rehabilitačné centrum Generálnej prokuratúry SR, Stará Lesná
 • Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie, Tatranská Lomnica
 • Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Poprad
 • SOREA spol. s r.o., Odborárske námestie 3, Bratislava – všetky hotely a objekty
 • ZASTROVA a.s, SNP 86, Spišská Stará Ves
 • Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie MF SR, Tatranská Lomnica
 • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 2, Kežmarok
 • Nemocnica AGEL Levoča, Probstnerova cesta 2, Levoča
 • Baliarne obchodu, a.s., Poprad, ul. Hraničná 664/16, 058 01  Poprad

Oprávnenia a certifikáty:

Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) – vložka č. 22794

Osvedčenia - revízni technici: